پروژکتور ۱۳۹۷/۵/۱۶ ۶:۵۷:۰۹

پرژکتور ال ای دی

  • پرژکتورهای طیف الکترونیک ایرانیان در دو نوع پرژکتور SMD و پروژکتور ال ای دی پاور(معمولی) تولید میشوند.

  • پروژکتور SMD در ۲نوع تک رنگ و RGB (مولتی کالر)موجود میباشد.

  •  پرژکتور اس ام دی با ولتاژ ۱۰،۲۰،۳۰،۵۰،۱۰۰ وات تولید و به بازار عرضه شده است،

  • پرژکتورهای ال ای دی پاور نیز در ۲ نوع تک رنگ و RGB (مولتی کالر) موجود است

  • پرژکتورهای ال ای دی پاور نیز با ولتاژهای ۶،۱۵،۱۸،۲۴،۳۶،۴۸،۵۶،۸۰،۱۰۰ تولید می گردند.

  • کاربری: مناسب برای نورپردازی ساختمانها –  روشنایی محوطه انبار و پارکینگ –  روشنایی باغ و پارک – مصارف با فاصله پرتاب نور زیاد

  • اگر می خواهید اطلاعاتی در زمینه های پرژکتور، پروژکتورsmd،قیمت پرژکتور،قیمت نورافکن کم مصرف،انواع پرژکتور،پروژکتور رشد گیاه و پرژکتورled بدست آورید، مقالات طیف الکترونیک را مطالعه کنید.

پرژکتور ال ای دی پاور

پروژکتور 100 وات معمولی

کدمحصول:TPL100XXXX

توضیحات محصول:پرژکتور ۱۰۰ وات تک رنگ بزرگ

تعداد ال ای دی: ۱۰۰

وزن:۵.۵ کیلوگرم

ابعاد بدنه:۳۷*۳۱*۱۴سانتی متر

پروژکتور 100 وات معمولی

کدمحصول:TPL080XXXX
توضیحات محصول:پرژکتور ۸۰ وات تک رنگ بزرگ
تعداد ال ای دی: ۸۰
وزن:۵.۳ کیلوگرم
ابعاد بدنه:۳۷*۳۱*۱۴سانتی متر

پروژکتور 56 وات بزرگ

کدمحصول:TPL056XXXX
توضیحات محصول:پرژکتور ۵۶ وات تک رنگ بزرگ
تعداد ال ای دی: ۵۶
وزن:۵ کیلوگرم
ابعاد بدنه:۳۷*۳۱*۱۴سانتی متر

پروژکتور 56 وات بزرگ

کدمحصول:TPL048XXXX
توضیحات محصول:پرژکتور ۴۸ وات تک رنگ بزرگ
تعداد ال ای دی: ۴۸
وزن:۵ کیلوگرم
ابعاد بدنه:۳۷*۳۱*۱۴سانتی متر

پروژکتور36 وات متوسط

کدمحصول:TPM036XXXX
توضیحات محصول:پروژکتور ۳۶ وات تک رنگ متوسط
تعداد ال ای دی: ۳۶
وزن:۲.۵ کیلوگرم
ابعاد بدنه:۲۴*۲۴*۷.۵سانتی متر

پروژکتور24 وات متوسط

کدمحصول:TPM024XXXX
توضیحات محصول:پرژکتور ۲۴ وات تک رنگ متوسط
تعداد ال ای دی: ۲۴
وزن:۲.۳ کیلوگرم
ابعاد بدنه:۲۴*۲۴*۷.۵سانتی متر

پروژکتور 18 وات کوچک

کدمحصول:TPS018XXXX
توضیحات محصول:پروژکتور ۱۸ وات تک رنگ کوچک
تعداد ال ای دی: ۱۸
وزن:۱.۵ کیلوگرم
ابعاد بدنه:۲۴*۲۴*۷.۵سانتی متر

پروژکتور 15 وات کوچک

کدمحصول:TPS015XXXX
توضیحات محصول:پروژکتور ۱۵ وات تک رنگ کوچک
تعداد ال ای دی: ۱۵
وزن:۱.۵ کیلوگرم
ابعاد بدنه:۲۴*۲۴*۷.۵سانتی متر

پروژکتور6 وات کوچک

کدمحصول:TPS006XXXX
توضیحات محصول:پروژکتور ۶ وات تک رنگ کوچک
تعداد ال ای دی: ۶
وزن:۰.۵ کیلوگرم
ابعاد بدنه:۱۱.۵*۸.۵*۷.۵سانتی متر

پرژکتور اس ام دی

پرژکتور اس ام دی 100 وات

کدمحصول:TPL100XXXX

توضیحات محصول:پروژکتور ۱۰۰ وات تک رنگ بزرگ

تعداد ال ای دی: ۱۰۰

وزن:۲.۵ کیلوگرم

ابعاد بدنه:۳۷*۳۱*۱۴سانتی متر

پرژکتور 50 وات بزرگ

کدمحصول:TPL050XXXX

توضیحات محصول:پروژکتور ۵۰ وات تک رنگ بزرگ

تعداد ال ای دی: ۵۰

وزن:۲.۳ کیلوگرم

ابعاد بدنه:۳۷*۳۱*۱۴سانتی متر

پرژکتور 30وات بزرگ

کدمحصول:TPL030XXXX

توضیحات محصول:پروژکتور ۳۰ وات تک رنگ بزرگ

تعداد ال ای دی: ۳۰

وزن:۱.۵کیلوگرم

ابعاد بدنه:۳۷*۳۱*۱۴سانتی متر

پرژکتور 20 وات بزرگ

کدمحصول:TPL020XXXX

توضیحات محصول:پروژکتور ۲۰ وات تک رنگ بزرگ

تعداد ال ای دی: ۲۰

وزن:۱کیلوگرم

ابعاد بدنه:۳۷*۳۱*۱۴سانتی متر

پرژکتور 20 وات بزرگ

کدمحصول:TPL010XXXX

توضیحات محصول:پروژکتور ۱۰ وات تک رنگ بزرگ

تعداد ال ای دی: ۱۰

وزن:۰.۵کیلوگرم

ابعاد بدنه:۲۴*۲۴*۷.۵سانتی متر

پرژکتور گرد

پروژکتور گرد بزرگ

ردیفکد محصولتوضیحات محصولتعداد LEDوزن

Kg

ابعاد  بدنه

قطر *ارتفاع

۱TUL24XXXXپروژکتور ۲۴ وات تک رنگ بزرگ۲۴۲.۲۱۹.۵*۱۱سانتی متر
۲TUL24MXXXپروژکتور ۲۴وات رنگیR,G,B بزرگ۲۴۲.۲۱۹.۵*۱۱سانتی متر
۳TUL36XXXXپروژکتور ۳۶ وات تک رنگ بزرگ۳۶۲.۲۱۹.۵*۱۱سانتی متر
۴TUL36MXXXپروژکتور۳۶ وات رنگی RGB  بزرگ۱۲۲.۲۱۹.۵*۱۱سانتی متر

پروژکتور گرد متوسط

ردیفکد محصولتوضیحات محصولتعداد LEDوزن

Kg

ابعاد  بدنه

قطر *ارتفاع

۱TUM12XXXXپروژکتور ۱۲ وات تک رنگ متوسط۱۲۱.۷۱۴*۱۱سانتی متر
۲TUM27MXXXپروژکتور۲۷ وات رنگیRGBمتوسط۹۱.۷۱۴*۱۱سانتی متر
۳TUM36MXXXپروژکتور ۳۶ وات رنگی RGB متوسط۱۲۱.۷۱۴*۱۱سانتی متر

پروژکتور گرد کوچک

ردیفکد محصولتوضیحات محصولتعداد LEDوزن

Kg

ابعاد  بدنه

قطر *ارتفاع

۱TUS03XXXXپروژکتور ۳ وات تک رنگ کوچک۳۰.۸۱۰*۱۱سانتی متر
۲TUS05XXXXپروژکتور ۵ وات تک رنگ کوچک۵۰.۸۱۰*۱۱سانتی متر
۳TUS06XXXXپروژکتور ۶ وات تک رنگ  کوچک۶۰.۸۱۰*۱۱سانتی متر
۴TUS06MXXXپروژکتور ۶ وات رنگی R,G,B کوچک۶۰.۸۱۰*۱۱سانتی متر
۵TUS09MXXXپروژکتور ۹ وات رنگی RGB کوچک۳۰.۸۱۰*۱۱سانتی متر
۶TUS12MXXXپروژکتور ۱۲ وات رنگی RGB کوچک۴۰.۸۱۰*۱۱سانتی متر
۷TUS15MXXXپروژکتور ۱۵ وات رنگی RGB کوچک۵۰.۸۱۰*۱۱سانتی متر
۸TUS18MXXXپروژکتور ۱۸ وات رنگی RGB کوچک۶۰.۸۱۰*۱۱سانتی متر
سفارش دهید